Zespół Szkół nr 1

Rok szkolny 2021/2022

Spotkania z Rodzicami
06 września 2021 r.
29 listopada 2021 r.
24 stycznia 2022 r.
28 marca 2022 r.
30 maja 2022 r.
Dzień Otawrty
29 listopada 2021 r.
24 stycznia 2022 r.
28 marca 2022 r.
30 maja 2022 r.
Rady Pedagogiczne
30 sierpnia 2021 r. 10.00
27 września 2021 r. 15.00
17 stycznia 2022 r. 15.00
25 kwietnia 2022 r. 15.00
27 kwietnia 2021 r. 13.00
20 czerwca 2022 r. 15.00
22 czerwca 2021 r. 13.00
29 czerwca 2021 r. 10.00
Koniec I semestru
14 stycznia 2021 r.
Oceny semestralne
14 stycznia 2021 r.
PROPOZYCJE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH
do 19 listopada 2021 r. (technikum - klasa 4 - przedmioty zawodowe)
do 25 marca 2022 r. (klasy maturalne)
do 27 maja 2022 r. (końcoworocznych)
OCENY KOŃCOWOROCZNE
klasy maturalne do 22 kwietnia 2022 r.
klasy niematuralne do 17 czerwca 2022 r.
POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
1 września 2021 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23-31 grudnia 2021 r.
FERIE ZIMOWE
31.01 – 13.02 2022 r.
DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW
23 kwietnia 2022 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
14 - 19 kwietnia 2022 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKLONEGO DLA KLAS MATURALNYCH
29 kwietnia 2022 r.
EGZAMIN MATURALNY
4 – 23 maja 2022 r.
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
styczeń 2022 r.
czerwiec 2022 r.
od 29 czerwca 2021 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKLONEGO
24 czerwca 2022 r.
Dni dyrektorskie
12.11, 21.12 (jasełka, wigilie klasowe), 02.05, 04.05, 05.05, 06.05, 09.05, 17.06