loading...
Wolontariat
Szkolne Koło Wolontariatu
Klub Szkół Unicef
Akcje charytatywne

Wolontariat jest to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych. Wiele inicjatyw na całym świecie nie mogłoby zaistnieć, gdyby nie działania wolontariuszy. Od wieków ludzie angażowali się w taką czy inną formę wolontariatu, bezinteresownie służąc ludzkości.
Są różne rodzaje wolontariatu: na rzecz ubogich i potrzebujących, dla zwierząt, środowiska, dla młodszych uczniów. Jest wolontariat stały, krótkotrwały, akcyjny, lokalny, społeczny, kulturowy. Wszystkie łączy potrzeba działania, chęć pomocy innym. Wolontariat wymaga dużo dobrego serca, dobrej woli i poświęcenia ponieważ Wolontariusz nie otrzymuje zapłaty. Nie oznacza to, że wolontariat jest bezinteresowny. W rzeczywistości wolontariusz zyskuje liczne korzyści: satysfakcję osobistą, poczucie sensu w życiu, nowych przyjaciół, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności.
Szkolny wolontariat umożliwia realizację licznych celów dotyczących społeczności uczniowskiej. Projekty wolontariatu szkolnego to działania, które aktywizują uczniów, promują spędzanie czasu w pożyteczny sposób, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby środowiska lokalnego. Uczestnictwo w wolontariacie jest również możliwością rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia i konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną lub zawodową.

Czytaj więcej