Rada Rodziców w Zespole Szkół nr 1
ul. Żwirki i Wigury 4


Grodzisk Mazowiecki, 8 listopada 2021 r.

Rodzice Uczennic i Uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
Szanowni Państwo,
w imieniu Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół nr 1 serdecznie witamy – niektórych z Państwa po raz pierwszy, a niektórych ponownie – w naszej szkole.
Pragniemy pokrótce przybliżyć Państwu naszą działalność w ubiegłych latach oraz zaprezentować główne kierunki współpracy pomiędzy Rodzicami, Szkołą oraz Uczniami.
Od wielu lat Rada Rodziców wspiera działalność szkoły w życiu codziennym oraz podczas uroczystości okolicznościowych. Wspieramy finansowo uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Współfinansujemy szkolne wydarzenia – np. Tydzień Kultury i Nauki w Dziesiąte, Mikołajki, Studniówki. Kolejnym wydatkiem Rady Rodziców jest przygotowanie nagród rzeczowych oraz pieniężnych dla najlepszych uczniów szkoły na zakończenie roku szkolnego.
Rada Rodziców przeznacza część zebranych składek dla klas na zasadzie bonusu zwrotnego. Aby móc otrzymać zwrot (w wysokości 20% zebranej przez klasę kwoty), klasa musi zebrać 50% zadeklarowanej łącznej kwoty. Są to środki, które klasa może wydać na dowolny cel (np. dofinansowanie do wycieczki klasowej).
Mając na uwadze szerokie działania na rzecz szkoły, uprzejmie prosimy o składanie deklaracji dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców oraz o wpłacanie deklarowanych kwot, ponieważ każda zebrana złotówka jest przeznaczona na rzecz szkoły i naszych dzieci – w postaci dodatkowych zajęć, spotkań z ciekawymi ludźmi, nagród na zakończenie roku szkolnego, zakupu wyposażenia podnoszącego komfort nauki w szkole - czyli na wszystko to, czego nie finansują bardzo skromne środki publiczne.
Za każdą wpłatę oraz pomoc w naszym codziennym działaniu bardzo dziękujemy.
Nr konta: 08893100030533027330000001
Bank Spółdzielczy
W imieniu Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców

Mirosław Głowacki

 

Regulamin Rady Rodziców