"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" to akcja, której celem jest rozpowszechnianie czytelnictwa i zachęcania do sięgania po książki.

W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priotytet 3 w zakresie „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim uzyskał wsparcie finansowe na kwotę 15.000 zł. (wkład organu prowadzącego to 3.000 zł.) na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych. W związku z tym w naszej szkole powstała wstępna lista książek, po które uczniowie deklarują, że chętnie będą sięgali. W projekcie jest wiele przedsięwzięć, które będą zrealizowane przez naszych uczniów, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę.

Książka jest listem autora do przyjaciela.

Jarosław Iwaszkiewicz

Przemijają wieki, umierają pokolenia a zostaje
dusza ludzi i czasów żyjąca w książce .

Jan Wiktor

Kocham te książki, które uczą wiedzy najtrudniejszej: znajomości ludzkiego serca.

Paul Hazard

Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.

William Somerset Mugham

Książki pisze się po to, aby ludzi łączyć i spajać, i aby ocalić ich przed nieubłaganym wyrokiem życia, jakim jest przemijanie i zapomnienie.

Stefan Zwieg

Książka jest pasem ratunkowym samotności.

Roman Gomez de la Serna

Jakie książki czytać? …

Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego temperamentowi,

jakie go mobilizują.

Stefan Kisielewski

Książkę każdą każdy człowiek... musi ogrzać własną myślą, musi ją zbudzić do życia, musi dopełniać sobą...

Józef Ignacy Kraszewski

Świat i ludzie są to najpierwsze książki, których odczytywanie obiecuje jak największe korzyści... Przecież książki czytamy dlatego, ażeby rzeczywistość lepiej poznać.

Adolf Dygasiński

Umysł rzetelny ocenia książkę nie tylko według myśli, które ona zawiera, ale także według myśli, które ona budzi.

Artur Górski

Przemijają wieki, umierają pokolenia a zostaje dusza ludzi i czasów żyjąca w książce.

Jan Wiktor

Witam cię kartek szelestem,

tytułem na pierwszej stronie,Witam!

Bo po to przecież jestem, abyś mnie ujął w dłonie

i czytał.

Musimy przebudować świat

usunąć zło i niesprawiedliwość,

a na to trzeba nam dużo wiedzy.

A bez książek nigdy niczego nie zdobędziemy.

Więc kochajmy książki!

Edward Szymański