Książka jest listem autora do przyjaciela.

Jarosław Iwaszkiewicz

Przemijają wieki, umierają pokolenia a zostaje
dusza ludzi i czasów żyjąca w książce .

Jan Wiktor

Kocham te książki, które uczą wiedzy najtrudniejszej: znajomości ludzkiego serca.

Paul Hazard

Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego.

William Somerset Mugham

Książki pisze się po to, aby ludzi łączyć i spajać, i aby ocalić ich przed nieubłaganym wyrokiem życia, jakim jest przemijanie i zapomnienie.

Stefan Zwieg

Książka jest pasem ratunkowym samotności.

Roman Gomez de la Serna

Jakie książki czytać? …

Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego temperamentowi,

jakie go mobilizują.

Stefan Kisielewski

Książkę każdą każdy człowiek... musi ogrzać własną myślą, musi ją zbudzić do życia, musi dopełniać sobą...

Józef Ignacy Kraszewski

Świat i ludzie są to najpierwsze książki, których odczytywanie obiecuje jak największe korzyści... Przecież książki czytamy dlatego, ażeby rzeczywistość lepiej poznać.

Adolf Dygasiński

Umysł rzetelny ocenia książkę nie tylko według myśli, które ona zawiera, ale także według myśli, które ona budzi.

Artur Górski

Przemijają wieki, umierają pokolenia a zostaje dusza ludzi i czasów żyjąca w książce.

Jan Wiktor

Witam cię kartek szelestem,

tytułem na pierwszej stronie,Witam!

Bo po to przecież jestem, abyś mnie ujął w dłonie

i czytał.

Musimy przebudować świat

usunąć zło i niesprawiedliwość,

a na to trzeba nam dużo wiedzy.

A bez książek nigdy niczego nie zdobędziemy.

Więc kochajmy książki!

Edward Szymański