Jeśli masz problemy, porozmawiaj ze swoim wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub psychologiem. Na pewno zostaniesz wysłuchany.

 

mgr Anna Gruzielewicz - pedagog szkolny, doradca zawodowy

tel. 22 734 59 52

mgr Agnieszka Podlewska - pedagog szkolny

tel. 22 734 59 58

mgr Katarzyna Walczyńska-Zientala - psycholog szkolny

Zakres świadczonej pomocy:
1. konsultacje indywidualne dla uczniów (pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, konfliktów szkolnych itp.)
2. pomoc dla uczniów mających problemy w nauce
3. konsultacje indywidualne dla rodziców (pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, interwencja kryzysowa w sytuacjach trudnych)
4. konsultacje dla nauczycieli/wychowawców
5. zajęcia wychowawcze w klasach
6. mediacje rówieśnicze
7. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
8. poradnictwo edukacyjno-zawodowe

tel. 22 734 59 57

mgr Urszula Dąbrowska-Cychol - logopeda

przyjmuje uczniów zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym.