Godzina 11.00 - spotkanie w sali gimnastycznej

klasy Liceum:
1al, 1bl, 1cl, 1dl,
2al, 2bl, 2dl, 2fl,
3bl, 3cl, 3dl, 3el, 3fl

Godzina 12.00 - spotkanie w sali gimnastycznej

klasy Technikum i Liceum:
1at, 1bt, 1ct,
2at, 2bt,
3atp, 3btp, 3ahtg,
2cl, 3al

oddział przygotowawczy