Dyrekcja:
Anna Krzykowska – dyrektor
Katarzyna Iwanejko – wicedyrektor
Jolanta Parol – wicedyrektor
Katarzyna Wiśniewska – wicedyrektor
Julita Kaczmarek – kierownik szkolenia praktycznego


Pedagog/psycholog/doradca zawodowy
Anna Gruzielewicz – pedagog
Katarzyna Podlewska – pedagog , doradca zawodowy
Katarzyna Walczyńska - Zientala – psycholog


Język polski:
Edyta Bieganowska – wychowawca klasy 2cl
Edyta Chmielnicka – wychowawca klasy 3bt
Joanna Kostrzewa – wychowawca klasy 1b
Katarzyna Pietrzyk - Vauthier – wychowawca klasy 1d
Edyta Pilch – wychowawca klasy 3alp
Anna Wrona - wychowawca klasy 4abht


Język angielski:
Małgorzata Gabara-Neubert
Mikołaj Hęciak – wychowawca klasy 3flp
Paulina Łuczyńska
Agnieszka Modzelewska
Karolina Sałyga – wychowawca klasy 1bt
Anna Staniszewska
Aleksandra Wojniak
Emilia Zyzek  – wychowawca klasy 3atp
Emilia Żurecka – wychowawca klasy 1al


Język francuski:
Agnieszka Modzelewska
Małgorzata Szyszkowska

Język hiszpański:
Bogumiła Karczewska
Dorota Tatarek

Język rosyjski:
Krystyna Augustyniak – wychowawca klasy 2bl

Język niemiecki:
Edyta Zdanowska

Historia:
Małgorzata Buczyńska – wychowawca klasy 2dl
Ireneusz Królikowski – wychowawca klasy 3dlg
Anna Krzykowska
Ewa Suska – wychowawca klasy 3elg


WOS:
Katarzyna Iwanejko
Ewa Suska
Ireneusz Królikowski
Małgorzata Buczyńska


Matematyka:
Mirosława Borkowska
Małgorzata Głuchowska – wychowawca klasy 3blg
Aneta Izdebska – wychowawca klasy 2al
Renata Jakubiak
Jolanta Parol
Aleksandra Sawicka
Paweł Żurecki – wychowawca klasy 3blp


Informatyka:
Tomasz Felczyński
Mariusz Jedliczka


Geografia:
Marzena Brodzińska - Daniluk – wychowawca klasy 1cl
Małgorzata Miastowska – wychowawca klasy 2bt


Fizyka:
Marta Michalicka - Ipnarska – wychowawca klasy 3elp


Chemia:
Beata Malinowska
Małgorzata Staniszewska – wychowawca klasy 2fl


Biologia:
Jolanta Nowakowska – wychowawca klasy 3clg
Joanna Światlak – wychowawca klasy 3clp


EDB:
Tomasz Świderski
Katarzyna Wiśniewska
Mateusz Zalewski


Podstawy przedsiębiorczości:
Magdalena Lis
Tomasz Świderski


Muzyka:
Robert Dziekański


Wychowanie fizyczne:
Ewa Daszczyk - Borczuch
Dziewicki Maciej
Iwona Vedral – wychowawca klasy 3dlp
Katarzyna Wiśniewska
Barbara Wysocka – wychowawca klasy 3alg
Mateusz Zalewski


Przedmioty zawodowe:
Katarzyna Cichecka – gastronomia – wychowawca klasy 1at
Julita Kaczmarek – hotelarstwo, gastronomia
Katarzyna Kostrzewa – porty i terminale – wychowawca klasy 1ct
Elżbieta Paśnicka – gastronomia
Agnieszka Siwik – gastronomia, cukiernik - wychowawca klasy 2at
Sławomir Łuczak – turystyka, hotelarstwo
Marta Chruślicka – porty i terminale
Ewa Tomczyk-Jabłońska – gastronomia hotelarstwo - wychowawca klasy 2ahtg
Joanna Zabrzewska-Śwituła – porty i terminale


Religia:
Radosław Wołkowycki
Monika Zowczak