Dla uczniów klas III:
 
 
Dla uczniów klas I i II
 
 
 
Warunki zdania egzaminu:
część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania,
część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania