Oferta edukacyjna i elektroniczny system rekrutacji

klasa 1s_1 --> piłka nożna chłopców

klasa 1s_2 --> piłka siatkowa dziewcząt

Terminy testów sprawnościowych

Opis prób sprawności fizycznej:
piłka nożna męska
piłka siatkowa żeńska

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczęszczanie do klasy sportowej

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata do klasy sportowej

 Ważne szczegóły:

  • Wszyscy kandydaci muszą przystąpić do próby sprawności fizycznej w pierwszym terminie.
  • Przed przystąpieniem do próby kandydaci muszą okazać trenerowi oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego.
  • Jeśli kandydat z ważnych przyczyn nie mógł przystąpić do próby w wyznaczonym terminie powinien napisać pismo do Dyrekcji Szkoły z prośbą o możliwość przystąpienia do próby w drugim terminie.

Do próby sprawności fizycznej kandydat przystępuje tylko jeden raz!