"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" to akcja, której celem jest rozpowszechnianie czytelnictwa i zachęcania do sięgania po książki.

W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priotytet 3 w zakresie „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim uzyskał wsparcie finansowe na kwotę 15.000 zł. (wkład organu prowadzącego to 3.000 zł.) na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych. W związku z tym w naszej szkole powstała wstępna lista książek, po które uczniowie deklarują, że chętnie będą sięgali. W projekcie jest wiele przedsięwzięć, które będą zrealizowane przez naszych uczniów, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę.